فرآیند اجرای پروژه

1

تکمیل فرم سفارش پروژه

گام اول با درخواست انجام پروژه از سوی کارفرما و تکمیل فرم سفارش پروژه آغاز می شود. کارفرما می تواند از عناوین موجود در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت نیز عنوان پروژه خود را انتخاب کند

و یا پروژه ای مختص به خود تعریف نماید.

2

تهیه پروپوزال

در این گام با توجه به نیازهای استخراج شده یا مستندات ارائه شده از جانب کارفرما در مرحله اول، پروپزال پروژه تهیه می شود. در سند پروپزال مدت زمان انجام پروژه، هزینه انجام پروژه، افراد و مسئولیت های آنها در انجام پروژه به دقت تعریف می شود.

3

عقد قرارداد

در گام سوم به منظور نهایی شدن پروپزال با حضور مشاور و نماینده مرکز جلسه ای برای انجام اصلاحات احتمالی و تایید نهایی پروپزال برگزار خواهد شد. در صورت توافق بر روی پروپزال قرارداد انجام پروژه تهیه شده و به امضای طرفین می رسد.

4

اجرای قرارداد

بعد از عقد قرارداد مدیر اجرایی، پروژه را مطابق به برنامه زمانبندی پروپزال انجام می دهند و مرکز موظف است در هر مرحله میان دوره و پایان دوره گزارش های پیشرفت کار را از مدیر اجرایی پروژه بخواهد.

راهنمای تنظیم پروپوزال

1- هدف از انجام این پروژه چیست؟

2- چه افراد یا واحدهایی در سازمان از نتایج این پروژه بهره مند خواهند شد؟

3- بعد از اتمام پروژه انتظار می رود چه تغییراتی در فرایند کاری کارفرما ایجاد شود؟

4- چه افراد یا واحدهایی به طور مستقیم با انجام این پروژه درگیرند و یا می توانند به بالا رفتن کیفیت پروژه کمک کنند.

5- آیا تامین مالی شده است؟۱

6- قبل از تهیه پروپزال اطلاعات موجود در سازمان مشتری را بررسی کند تا از هزینه زمانی و مالی انجام پروژه بکاهد.

8- تیم اجرای پروژه را با نظر مشاور و مرکز از افرادی که در صنعت موردنظر تجربه دارند انتخاب کنید.

9- از سطوح مختلف برای انجام فعالیت های پروژه به فراخور نیاز استفاده کنید تا کیفیت و قیمت مناسب به طور همزمان میسر شود.