نشست تخصصي انجمن شتابدهنده هاي خراسان رضوي و دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مورخه ٢٧ مرداد ١٤٠١ به ميزباني اتاق بازرگاني خراسان رضوي

نشست تخصصي انجمن شتابدهنده هاي خراسان رضوي و دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مورخه ٢...

ادامه مطلب