دوره مدیریت پیشرفته زخم با نسل جدید پانسمان های نوین

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

تعریف مدیریت زخم

به اقدامات لازم برای روند ایجاد زخم و پیشگیری و بهبود زخم به وجود آمده در مناطق مختلف بدن و مدیریت و استفاده از نوع پانسمان و نوع زخم به وجود آمده را مدیریت زخم گویند.

تعریف دوره:

اصول ارزیابی زخم ها، معرفی محصولات زخم و استونی و زخم بستر و چالش های مراقبتی شامل وکیوم تراپی ماگوت تراپی و .. نیز شامل سرفصل های این دوره می باشد.

این دوره در قالب کلاس های حضوری و عملی مشترکا تقدیم خواهد شد.