فرآیند رزرو مشاوره

ثبت نام در سایت

تکمیل فرم رزرو مشاوره

تماس همکاران مرکز جهت تنظیم زمان مشاوره

مشاوره

تکمیل فرم نظرسنجی مشاور

اجرای پروژه در صورت نیاز

یا به شماره واتساپی سایت پیام بفرستید

هزینه یک جلسه مشاوره مبلغ  ۱۵۰۰۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی

انتخاب مدل های مشاوره مدل مشاوره ای آنلاین و یا حضوری قابل دسترسی و انتخاب می باشد.

پرداخت هزینه ترجیحا از طریق درگاه اینترنتی

تماس همکاران مرکز جهت تنظیم زمان مشاوره در این مرحله پیامی مبنی بر تکمیل رزرو شما برای همکاران مرکز ارسال می شود و کارشناسان مرکز هماهنگی مشاوره را مطابق برنامه زمانبندی پیشنهادی بین دو طرف انجام خواهند داد.

هماهنگی زمان مشاوره حداقل ۴۸ ساعت قبل بر اساس اعلام برنامه مشاور امکان پذیر است. بطور مثال اگر دوشنبه زمان انتخابی مشاوره پذیر می باشد ثبت رزرو مشاوره حداقل روز شنبه یا قبل باید باشد.

تکمیل فرم نظرسنجی مشاور بسیار برای ما ارزشمند است تا بتوانیم با رهنمودهای شما خدمات قابل توجه ای به مشاوره پذیران بعدی ارائه نمائیم.


نکته ۱ – درصورت بروز کوچکترین اختلالی در زمانبندی انتخاب شده حتما مراتب ۲۴ ساعت قبل به مشاوره پذیر اعلام می گردد.

نکته ۲ – پرداخت هزینه مشاوره فقط از طریق درگاه اینترنتی مورد قبول می باشد.