مهندس فاطمه حمیدی

مشاور تدوین طرح های توجیهی و اقتصادی

مشاور رتبه یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

رزومه اجرائی:

طراح و مشاور واحدهای گلخانه و قارچ در سطح استان

مدیر عامل مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مرکزمشاوره و کارآفرینی گل پروران بارثاوا

سابقه 12سال کار اجرائی در حوزه تولیدات بخش کشاورزی

تولید کننده قارچ خوراکی

مدیر کنترل کیفیت تولید محصولات سالم در استان

ناظر ساخت واحدهای گلخانه ای

ناظر باغات

کارشناس خبره در حوزه کشاورزی ومنابع طبیعی در استان

ارائه دهنده طرحهای اقتصادی مالی با نرم افزار کامفار

ارائه دهنده طرحهای توجیهی کشاورزی وتولیدی