مرکز آمادگی جذب افراد حقیقی به منظور مدیریت سامانه آموزش و پشتیبانی سایت را دارد.

 

وظایف و مسئولیت:

  • انجام امور پشتیبانی سایت مطب یا مرکز درمانی
  • انجام امور پشتیبانی وبینارهای سامانه آموزش

دانش و مهارت‌ تخصصی:

  • آشنا به وردپرس

 

لطفا در سایت ثبت نام نموده و از طریق پنل کاربری خود فرم استخدام را تکمیل نمائید.