مهندس محمد طهماسبی

مشاور تدوین طرح های توجیهی

(Business Plan)


تدوین طرح توجیهی (Business Plan) در ابتدای راه فعالیت اقتصادی مورد نظرتان را تجزیه و تحلیل می کند و در قالب طرح توجیهی به شما ارائه می دهد. این طرح نشان دهنده دورنمایی از وضعیت تولید محصول، یا خدمات مورد نظر در آینده می باشد که می تواند مبنای تصمیم گیری نهایی شما یا سرمایه گذار قرار گیرد.

خدمات قابل ارائه :

مطالعات اقتصادی و تدوین FS و PFS

برنامه ریزی استراتژیک لجستیک (Logistic)

مدیریت زنجیره تامین (SCM )

برون سپاری فعالیتها (out Sourcing)

بهایابی مبتنی بر فعالیت (ABC)

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

الگو برداری (Benchmarking)

طرح تجاری ( Business Plan )

شبیه سازی فرآیند تولید Simulation

نگهداری و تعمیرات و بهره ور فراگیر (TPM)
رزومه اجرایی :

ارائه طرح شبیه سازی مراکز درمانی مرکز تحقیقات مخابرات ایران – دفتر هماهنگی ریاست جمهوری

ارائه طرح شبیه سازی مراکز درمانی شورای عالی فن آوری اطلاعات کشور

مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت فورج پارت سازان

استقرار سیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی گروه صنعتی آدنیس

پروژه بهبود و استقرار نظام ISO9001 چینی مقصود

طراحی و جانمایی Layout، برنامه ریزی و کنترل تولید، شبیه سازی خطوط تولید پیشتاز قطعه سناباد ( شرکت مجموعه سازی توس )

برنامه هفتگی

روزهای شنبه و چهارشنبه