مهندس محمدعلی یزدی

مشاور امور بیمه ای و اسناد پزشکی


زمینه مشاوره :

واحد امور بیمه ای (غیر از قرارداد بیمه کارکنان)

خدمات قابل ارائه

  1. معرفی و آموزش انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی، شخصی، اموال و تجهیزات، ساخت و ساز و …
  2. ثبت یادآوری تمدید قرارداد قبل از پایان اعتبار
  3. عقد قرارداد بیمه با مجوز بیمه مرکزی ایران زمینه مشاوره

واحد اسناد پزشکی

خدمات قابل ارائه

  1. پیگیری عقد قرارداد پذیرش نسخ بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی (سلامت)، نیروهای مسلح، بیمه دی (بنیاد شهید و جانبازان)، آتیه سازان سلامت (فرهنگیان)، بانکها و سازمانهای خصوصی
  2. سیستم سازی و آموزش روش صحیح جمع آوری نسخ
  3. ثبت نسخ بیمه و تهیه فایل گزارشات مخصوص سازمانها
  4. ارسال به سازمانها و ارائه رسید به مرکز درمانی
  5. طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزارهای ویژه ثبت نسخ با فرمت مورد نظر سازمانهای طرف قرارداد