• مهندس فرید باقری

کارشناسی ارشد کارآفرینی

مشاور اطلاعات و تحقیقات بازار کسب و کار و مشاغل شغلی


خدمات قابل ارائه:

۱- BP نویسی

۲- شناسایی نیاز

۳- تیم سازی

۴- کاریابی

۵- محصولات

۶- تجهیزات پزشکی


برنامه هفتگی حضور در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت

شنبه تا پنج شنبه بعد از ظهرها از ساعت ۲۰-۱۶