مهمترین رویداد مرکز

دوره تخصصی ارتقاء رهبری و مدیریت سلامت HLP

(Health Leadership of Promotion)

که مورد توجه بسیاری از مدیران موفق و کارآفرینان برتر دنیا قرار دارد فرصتی ویژه برای توسعه نگرش، دانش و ارتقای شایستگی های کلیدی دانش آموختگان فعال پزشکی و دانشجویان در حوزه های آشنایی با چالش های بین المللی و داخلی سلامت، فناوری های در حال ظهور و توسعه در ارائه خدمات سلامت، روش های جدید در تغییر رفتار بیماران و افزایش مشارکت بیماران، رویکردهای کارآمد برای تدبیر نوآوری در سازمان های سلامت می باشد.

در مراکز بهداشتي – درماني كه رسالت حفظ، تامين و نگهداري، اعتلاي سلامت، كنترل و پيشگيري از بيماريها را بر عهده دارند، اين نياز بيشتر احساس مي شود . مديران خدمات بهداشتي – درماني علاوه بر داشتن وظايف عام مديريت نظير برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل، نوآوري و انگيزش، هماهنگي و بودجه بندي و… داراي وظيفه اي مهم تر هستند.

آنها بايد پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي بهداشتي – درماني افراد جامعه باشند و در نجات جان و يا ارتقاء سلامتي آنها بكوشند و اين موضوع بر حساسيت و اهميت كار آنها مي افزايد. با توجه به نیاز شناسایی شده و ضرورت آموزش مدیران موسسات درمانی، دوره مینی HLP سلامت توسط این مرکز تدوین شده است.به زودی نحوه ثبت نام و زمان شروع آن به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

برای ثبت نام ابتدا فرم ثبت رویداد آموزشی در پنل خود را تکمیل نمائید. بعد از به حد نصاب رسیدن رویداد آموزشی HLP در صفحه اصلی را تکمیل کرده تا ثبت نام شما نهایی گردد.