مراقبت از بیمار در شرایط اورژانسی

در این سطح از خدمات ، بیماران اورژانسی در ابتدا توسط پزشكیاران با تجربه مستقر در مراكز پزشكیاری مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته ، در صورت نیاز به مشاوره با پزشك سیستم تله مدیسین بلافاصله ارتباط صوتی ، تصویری برقرار شده و علائم حیاتی بیمار ( مثل صدای قلب ، صدای ریه ، نوار قلب بیمار و غیره ) ارسال می شود . پزشك سیستم تله‌مدیسین بلادرنگ ضمن بررسی شرح حال و وضعیت بیمار و ملاحظه علائم حیاتی وی ، توصیه های درمانی لازم برای نجات جان بیمار را ارائه نموده و بر مراحل بهبودی بیمار نظارت می نماید .

 

برگفته از سایت انجمن تله مدیسین ایران