مراقبت از بیمار در سطح اول خدمات درمانی

در این سیستم طیف وسیعی از بیماران مبتلا به بیماریهای سطح یك خدمات پزشكی از سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای فشارخون و غیره بصورت همزمان توسط پزشكی كه در فاصله دوری از مركز پزشكیاری مستقر است ، ویزیت می‌گردند . پزشك ضمن رؤیت بیمار و مذاكره با او ، علائم حیاتی و شرایط بیمار را بصورت همزمان دریافت داشته و پس از تشخیص بیماری ، مشاوره های لازم برای درمان بیمار را به پزشكیار مربوطه ارائه می‌دهد . در این بخش می‌توان بسیاری از فعالیت‌های مربوط به آموزش و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را قرار داد .

 

برگرفته از سایت انجمن تله مدیسین ایران