سیستم آموزشی از راه دور

از طریق امكانات ارتباطی صوتی و تصویری بطور همزمان می‌توان میان مراكز پزشكیاری ، پزشك عمومی سیستم تله مدیسین و واحدهای آموزشی ‌، آموزش‌های مختلف را در اختیار پزشكیاران و یا جمعیت تحت پوشش آنان در مراكز مختلف قرار داد . یكی از مزایای این سیستم این است كه هر یك از استفاده كنندگان برنامه ‌های آموزشی می‌توانند سئوالات خود را بطور همزمان از مدرس برنامه‌های آموزشی پرسیده و پاسخ آنرا دریافت نمایند.

 

برگرفته از سایت انجمن تله مدیسین ایران