فرم رزرو مشاوره

  • در این قسمت عنوان یا عناوین دقیق خدمت ذکر نموده و سپس خلاصه ای از تقاضای خود را ایراد بفرمائید. (انگیزه یا دلیل مشاوره یا سرمایه گذاری، شخص هستید یا شرکت و ... )
  • هزینه هر جلسه مشاوره بابت 45 دقیقه می باشد.