دکتر محسن ولی زاده

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

مشاور مالی و سرمایه گذاری، طراحی استاندارد، گرفتن مجوزات قانونی، راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی


خدمات قابل ارائه:

1- مشاوره سرمایه گذاری در خصوص راه اندازی کسب و کار جدید

2- مشاوره در انتخاب مکان برای مراکز درمانی

3- مشاوره طراحی فضاهای درمانی مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت

4- مشاوره طراحی بخشهای ویژه بیمارستانی (CCU – ICU -NICU-…. )

5- مشاوره دریافت مجوزات قانونی برای راه اندازی مرکز درمانی

6- مشاوره خرید تجهیزات پزشکی

7- مدیریت ساخت پروژه های مراکز درمانی

8- بازسازی و مدرن سازی مراکز درمانی مطابق استاندارد وزارت بهداشت

9- معماری داخلی فضاهای درمانی و فضا سازی ۳ بعدی


برنامه هفتگی حضور در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت

روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۰-۱۷


رزومه اجرایی

مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت

موسس جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان

نائب رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور شاخه خراسان رضوی

مدیر مسئول مجله علمی کاربردی علوم آزمایشگاهی جامعه


رزومه فعالیتهای حوزه پزشکی

1.طراحی، بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی و تجهیز آزمایشگاه تخصصی پانیذ (مگالب مشهد) زیر نظر متخصصین انجمنهای چهارگانه آزمایشگاهی خراسان رضوی

2.مشاور طراحی درمانگاه شبانه روزی دکتر مقدادی

3.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و تجهیز آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی دکتر مقدادی

4.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و تجهیز دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی دکتر مقدادی

5.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و تجهیز کلینیک پوست و مو نوژن

6.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و تجهیز آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

7.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طبرسی

8.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی آزمایشگاه دامپروری آستان قدس رضوی

9.طراحی، مشاوره راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه خاتم الانبیاء قزوین

10.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بخش مولکولی آزمایشگاه دانش

11.طراحی و مشاوره راه اندازی و تجهیز بخش مولکولی آزمایشگاه پارسه مشهد

12.طراحی و مشاوره آزمایشگاه تخصصی چشم پزشکی بینا

13.طراحی ، مشاوره راه اندازی و تجهیز درمانگاه امام هادی

14.مشاور خرید تجهیزات مرکز تحقیقات غذایی دانشگاه یاسوج

15.مشاوره راه اندازی ، طراحی و تجهیز آزمایشگاه خصوصی در کردستان

16.مشاوره راه اندازی، طراحی و تجهیز آزمایشگاه تندیس

17.طراحی بخش ژنتیک آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم مشهد

18.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بخش بیوشیمی آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم مشهد