درخواست وجه

  • 1- بابت وبینار / تدریس : تعداد شرکت کننده : تاریخ برگزاری وبینار : مبلغ هر وبینار : شماره کارت/ شبا : نام صاحب حساب : بانک عامل :