درباره ما

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء سلامت و همچنین ایجاد کسب و کارهای مستقل در حوزه بهداشت و درمان، بر آن شدیم تا مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با همت متخصصین و کارشناسان این خطه راه اندازی نمائیم. این مرکز با مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۰۱۰۸ برای شرکت آتیه سازان سلامت توس به مدیریت دکتر محمد یزدی صادر شده است.

هداف تاسیس مرکز :

• ارزیابی فنی و اقتصادی و کمک به سودآوری مراکز درمانی (تدوین طرح توجیهی فنی- اقتصادی (طرح امکان سنجی)

• انتقال تجارب و دانش برای افزایش کیفیت کسب و کار در حوزه سلامت

• ارتقاء حوزه مدیریتی (برآورده کردن نیازهای مدیریتی ، مهارتی و سایر اطلاعات مهم و تاثیر گذار بر روند شکل گیری و اجرای کسب وکارهای حوزه سلامت)

• ارتقاء حوزه خدماتی بیماران (حمایت فکری و هدایت موسسین مراکزدرمانی سرپایی و بستری برای دستیابی به بالاترین سطح ارایه خدمات بهداشتی و درمانی )

• توسعه فرهنگ استفاده از مشاوره در کسب وکار های مستقل جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در اجرای مطلوب طرح

• کمک به گسترش بخش خصوصی حرف پزشکی در راستای اهداف کلان دولت

• کمک به توسعه اشتغال پایدار و ایجاد اشتغال جدید

دکتر محسن ولی زاده

متخصص پزشکی مولکولی

مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت

افتخارات مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت :

دکتر محمد یزدی

متخصص عفونی

رئیس هیات مدیره مرکز مشاوره و خدمات کارفرینی سلامت

کارآفرین برتر استان خراسان رضوی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳

لوح افتخار از طرف وزیر کار و امور اجتماعی

عضو هیات امناء کانون کارآفرینان برتر

پزشک نمونه سال 1400 سازمان نظام پزشکی مشهد

بازرس هیات مدیره انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان خراسان رضوی