تیم ما

مشاور مالی و سرمایه گذاری

مشاور تدوین طرح های توجیهی و اقتصادی (business plan)

مشاور راه اندازی، طراحی استاندارد و

تجهیز مراکز درمانی

مشاور امور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

15 سال سابقه فعالیت در حوزه وکالت

و امور حقوقی

مشاور امور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

6سال سابقه فعالیت در حوزه وکالت

و امور حقوقی

مشاور تجاری سازی ایده

مشاور تدوین طرح کسب و کار (BP) مطالعات امکان سنجی (FS)

مشاور مدیریت پسماند مراکز درمانی

مشاور مدیریت کسب و کار و

رویدادهای استارتاپی

مشاور اطلاعات و تحقیقات بازار مراکز درمانی و تولید محصول

مشاور تدوین طرح توجیهی

(business plan)

مشاور تدوین طرح توجیهی

(business plan) و مدیریت کسب وکار

مشاور مالی و مالیاتی

مشاور روابط کار و تنظیم قراردادها

مشاور امور بیمه ای و اسناد پزشکی

مشاور فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ و فروش بازاریابی

مشاور تجاری سازی ایده و برگزاری نمایشگاه