مشاورین حقوقی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت در راستای آگاه سازی و توسعه خدمات حقوقی در جهت گسترش عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرایم و چالش‌های حقوقی و قضایی بر آن شده است تا با فراهم نمودن دسترسی آسان و سریع به خدمات حقوقی، کیفری و خانوادگی در این امر مهم گامی بلند برداشته و به رسالت خود عمل نماید.

1- امور اراضی: عمده فعالیت معطوف به امورات حقوقی اداری راجع به اراضی زراعی و باغی بوده که خدماتی از قبیل اخذ مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و همچنین دفاع در پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی می باشد.

 

2- حقوقی رابطه کارگر و کارفرما: راهنمایی و مشاوره در جهت نظام مند سازی روابط کاری و رعایت موازین قانونی در جهت پیشگیری از چالش های حقوقی از قبیل حق و حقوقات کارگر، بیمه و مالیات و امثالهم و همچنین است در تنظیم قراردادهای کارگری، طرح دعوی، دفاع و اعتراض به آراء هیات حل اختلاف و ارائه به دیوان عدالت اداری

 

3- امور بیمه ای: ارائه مشاوره و نیازسنجی در ارتباط با امور بیمه ای، طرح دعوی یا دفاع راجع به دعاوی بیمه ای، پیگیری و قبول وکالت در زمینه پرونده های خسارت بیمه ای

 

4- امور وقف: اثبات وقفیت، ابطال وقف نامه، تنظیم اجاره خط، اخذ سند از موقوفه، ارائه لایحه با استفادهاز بخشنامه های مربوطه و اخذ تخفیف های قابل توجه راجع به حق تقدیمی با حضور وکلا و کارشناسان توانمند در موقوفات عام و آستانه

 

5- امور املاک : مشاوره و قبول وکالت در امور ثبتی، انجام امور اداری ثبتی و شهرداری، تنظیم قرارداد های خرید و فروش و مشارکت و امثالهم

 

6- امور حقوق مالیات : ارائه مشاوره و قبول وکالت راجع به اعتراض به برگه تشخیص مالیات، اعتراض به تصمیم های هیأت های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در دیوان عدالت اداری. بدهی های مالیاتی، بخشودگی ها، پاداش ها، جرایم مالیاتی و موارد بسیاری دیگر از دعاوی مالیاتی

 

7- امور حمل و نقل : ارائه راهکار و مشاوره در جهت مسائل حقوقی راجع به امور گمرکی، حمل ونقل، قاچاق کالا، روابط راننده و صاحبان کالا، خسارت کالا و تاخیر در تحویل حمل کالای خارج از اظهارنامه و همچنین رفع مشکلات عدیده در گمرک و تعزیرات حکومتی که منجر به تعطیلی موقت یا دائم و یا محکومیت به پرداخت جریمه های سنگین می گردد.

 

8- امور حقوقی پزشکی : ارائه مشاوره و قبول وکالت راجع به دعاوی گسترده با موضوع حقوق پزشکی از قبیل قصور و تقصیر پزشک در درمان و جراحی، اقدام های درمانی بدون پروانه سقط جنین، فریب بیمار و…

 

9- امور اقامت و مهاجرت : اخذ مجوز اقامت تحصیلی، کاری، موقت و دائم، ثبت شرکت در کشورهای خارجی

 

10- امور خانواده : قبول وکالت در پرونده های خانواده ارائه مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی در این زمینه از قبیل مهارت های ارتباطی، مشاوره های قبل و بعد ازدواج، مهارت های فرزند پروری، مشاوره های قبل و بعد از طلاق