آنالیز مارکتینگ مرکز

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • خلاصه اقدامات در این قسمت به صورت تیتروار درج نمائید.
  • در صورتی پاسخ شما مثبت است دامنه سایت خود را درج نمائید و در ادامه اعلام نمائید که آیا تمایل به ارتقاء و پشتیبانی سایت از طرف ما را دارید یا خیر
  • در صورت مثبت بودن پاسخ ما به عنوان مشاور کدامیک از موارد ماده 4 را باید انجام وظیفه نمائیم.