این آنالیز بیشتر برای آشنا شدن ما از میزان توانایی و سابقه فعالیت کسب و کار شما طراحی شده است

و به ما کمک خواهد که بهتر بتوانیم خدمات مشاوره ای خود را برای شما برنامه ریزی نمائیم.

آنالیز مدیریت یا راه اندازی تولید محصول

  • MM slash DD slash YYYY
  • مزیت های رقابتی شامل ...
  • کدامیک از شبکه ها به طور مشخص کانال یا گروه دارید؟ ایسنتاگرام / تلگرام / واتساپ / یوتیوب / فیسبوک